د بیر کیګ ډکولو او مینځلو ماشین

 • د بیر کیګ ډکولو او مینځلو ماشین

  د بیر کیګ ډکولو او مینځلو ماشین

  د کیګ بیر کاري موثریت ډیرولو لپاره ، موږ کولی شو د بیر کیګ ډکولو او مینځلو ماشین مختلف ډولونه عرضه کړو:

  د اتوماتیک واحد سر او ډبل سر کیګ ډکولو ماشین؛

  اتوماتیک واحد سر او د دوه سر کیګ مینځلو ماشین؛

  اتوماتیک واحد سر کیګ مینځل او په ټول کې یو ماشین ډکول؛

  لاسي واحد سر او د دوه سر کیګ مینځلو ماشین؛